Tepelná čerpadla

Historie tepelných čerpadel

Základní myšlenku, týkající se principu tepelného čerpadla, vyslovil Lord Kelvin již v roce 1852 ve své druhé termodynamické větě. Pro pochopení funkce čerpadla je nejdůležitější část, ve které se hovoří o způsobu šíření tepla, jelikož za všech okolností se jedná o směr od teplejší ke studenější části.

První tepelné čerpadlo bylo sestrojeno v podstatě náhodou americkým vynálezcem Robert C. Webberem na konci čtyřicátých let minulého století. V okamžiku, kdy prováděl pokusy s hlubokým zamrazením, dotkl se omylem výstupního potrubí mrazícího přístroje a popálil si dlaň. Této náhodě vděčíme za odhalení funkce tepelného čerpadla.

Typy tepelných čerpadel

  • vzduch/voda
  • země/voda
  • voda/voda

Pochopení těchto zkratek není vůbec obtížné. První slovo určuje, odkud získáme teplo, které chceme použít pro vytápění. Druhé nás informuje, kde se předává teplo získané z okolí. Jak je zřejmé, ve všech případech končí teplo ve vodě, která pak vyhřívá vaše radiátory, podlahy, bazény či jiná zařízení, dle vašich individuálních požadavků.

Princip a funkce tepelného čerpadla

Pro naprosté laiky
Tepelné čerpadlo pracuje podobně jako chladnička, která odebírá teplo potravinám - chladí - a v zadní části lednice - topí. Rozdíl je pouze v tom, že tepelné čerpadlo pracuje na opačném principu s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi, a pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění vytváří teplo například pro topení rodinného domu.

Pro technické nadšence
Princip tepelného čerpadla je nejlépe zřetelný z následujícího schématu:

Princip tepelného čerpadla

První fáze - Vypařování
Chladivo kolující v tepelném čerpadle odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo země, čímž změní skupenství z kapalného na plynné a následně se odpařuje.

Druhá fáze - Komprese
Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí plynné chladivo ohřáté o několik stupňů, a díky fyzikálnímu principu komprese (při vyšším tlaku stoupá teplota), jako teplotní výtah znásobí malý přírůstek tepla na vyšší teplotní hladinu, která se pohybuje kolem 80°C.

Třetí fáze - Kondenzace
Zahřáté chladivo předá pomocí druhého výměníku teplo vodě v radiátorech, následně se ochladí a zkondenzuje. Radiátory získané teplo vyzáří do místnosti a ochlazená voda v topném okruhu putuje nazpět k druhému výměníku pro opětovné ohřátí.

Čtvrtá fáze - Expanze
Chladivo putuje průchodem přes expanzní ventil nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.
Tento koloběh se neustále opakuje.

Systém s tepelným čerpadlem zkonzultujeme, zrealizujeme a to vše za nejnižší cenu - ověřte si zpracováním cenové nabídky, kterou vypracujeme zdarma.


Nabídka zdarma

Vytisknout stránku Vytisknout stránku