BD Bělohorská, Brno - novostavba bytového domu - 55 bytů