BD Chodská, Brno

Rekonstrukce rozovodů ZTI (2012)