BD Došlíkova, Brno

rekonstrukce jádra (2013) - původní stav