BD Plotní, Brno

Rekonstrukce plynoinstalace (2010)