ČOV Brno – Modřice

kalové hospodářství, zahušťování kalu