Kaufland Olomouc

Dopojování nových VZT jednotek (2012)