Nemocnice Kyjov

Úprava části provozu nukleární medicíny – přípravy radiofarmak