RD Ambrozek

Solární ohřev TUV, rekonstrukce topení (2010)