RD Potoční, Brno

Instalace solárního ohřevu TUV s podporou vytápění (2012)